Lidé a kultura

Ve společnosti Kvadrat je „my“ důležitější než prosté „já“.

Věříme v to, že úspěch přichází ruku v ruce s tím, že lidé spolupracují a vzájemně se podporují, proto je naším motem: „silné týmy – jedna společnost“.

Kvadrat je organizací s vysokými ambicemi. Chceme, aby se u nás naši zaměstnanci cítili dobře, a to se pak přenášelo do rozvoje naší společnosti. Snažíme se vytvářet prostředí kde si jsou všichni rovni, kde je hlas každého jednoho člověka slyšet, kde jsme všichni součástí jednoho týmu bez ohledu na pozici na vizitce.

Chápeme, že aby se firmě dařilo a měla ty nejlepší výsledky, je nutné, aby se dařilo lidem uvnitř firmy. Jednat se zaměstnanci s respektem, naslouchat jim a dát jim naši důvěru oplátkou za jejich odpovědný přístup k práci je to, co z naší firmy dělá jedinečné místo. Usilujeme o kulturu, kde má každý možnost naplno využít svoje schopnosti a potenciál.

Víme, jak složité je najít ty správné lidi a udržet si tu správnou firemní kulturu a proto chceme:

 • Mít tým složený z různých osobností, protože odlišnost nás může obohatit
 • Podporovat naše zaměstnance v rozvoji. Chceme, abyste měli chuť se učit a dozvídat se nové věci, abyste si mohli rozšířit své vědomosti a mít život barevnější
 • Fungujeme na principu důvěry, ale také očekáváme, že naši zaměstnanci budou odpovědní
 • Zajišťujeme našim lidem zdravé, příjemné, čisté a klidné pracoviště, kde se cítí v bezpečí
 • Sladit pracovní a soukromý život je pro nás základ, chápeme, že je to pro zaměstnance důležité
 • Seznamujeme lidi s naší strategií. Všichni vědí, kde jsme, kam chceme dojít a jak tomu může každý z nás pomoci
 • Spolupráce a vzájemná domluva je pro nás důležitější než kontrola

 

Jakmile strávíte ve společnosti Kvadrat nějaký čas, zjistíte, že si velmi ceníme síly dialogu, mluvit spolu je ten nejefektivnější nástroj pro vedení firmy a pro změnu.

Přitom se řídíme čtyřmi „I“:

 • Intentional (záměrně): když chci s někým, mluvit, vím proč a co mu chci říct
 • Intimate (důvěrně): bavíme se z očí do očí, osobně nebo v online světe, ale nikdy ne za zády
 • Interactive (lidsky): mluvíme s lidmi a ne „k lidem“,
 • Inclusive (inkluzivně): každý se může vyjádřit, každý má svůj hlas